Holding company là gì? Mô hình kinh doanh mang lại lợi ích gì?

Holding company là gì?Bản chất của Holding company

Holding company là cụm từ tiếng Anh có nghĩa là công ty mẹ, hoạt động dưới hình thức tập đoàn. Công ty Holding sẽ chuyên nắm giữ cổ phần của công ty nào đó và có quyền biểu quyết ở công ty đó. Đồng thời có thể kiểm soát các chính sách và giám sát việc quản lý.

Mặc dù công ty Holding sở hữu tài sản của các công ty khác như bất động sản, nhãn hiệu, cổ phiếu… và thực hiện vai trò giám sát. Tuy nhiên, công ty Holding lại không tích cực trong việc tham gia điều hành các hoạt động của các doanh nghiệp kia.

Một công ty được gọi là “công ty con sở hữu hoàn toàn” thì số vốn của công ty đó thuộc sở hữu hoàn toàn của công ty Holding. Khi đó các quản lý của công ty con có thể bị công ty Holding thuê và bị sa thải bất cứ khi nào. Do đó, những người quản lý phải tự chịu trách nhiệm cho hoạt động của mình. Ngoài ra, những người chủ thuộc công ty Holding phải đảm bảo rằng các công ty con của mình hoạt động hiệu quả và tối ưu nhất.

Holding company mang lại lợi ích gì?

Các công ty Holding được hưởng lợi nhờ được bảo vệ khỏi những thua lỗ. Nếu công ty con nào bị phá sản thì công ty mẹ có thể bị lỗ vốn và giảm giá trị trên thị trường. Nhưng các chủ nợ của công ty con không có quyền yêu cầu công ty Holding phải thanh toán khoản vay.

Do vậy, mô hình của công ty Holding như một chiến lược để bảo vệ vốn, tài sản ít gây thiệt hại nhất. Vì thế, một công ty có thể tách ra và biến thành công ty Holding, đồng thời có thể tạo ra các công ty con cho mỗi ngành nghề kinh doanh.

Chẳng hạn, một công ty con có thể sở hữu thương hiệu và nhãn hiệu của công ty mẹ, một công ty khác có thể sở hữu bất động sản, một công ty khác có thể sở hữu thiết bị máy móc hoặc một số công ty có thể sở hữu chuỗi nhượng quyền thương mại riêng.

Đây có thể coi là một chiến thuật giúp hạn chế những rủi ro về trách nhiệm tài chính các công ty lớn và phải chịu về pháp lý của các lĩnh vực khác của công ty con. Điều này cũng có thể làm giảm bớt nghĩa vụ thuế với chi phí ít hơn bằng việc đặt một số công ty con với những mảng kinh doanh riêng tại khu vực có mức thuế thấp hơn.

Ưu và nhược điểm của Holding company

Sự thành lập Holding company có nhiều ưu điểm về lợi ích trong kinh doanh, cụ thể như sau:

Ưu điểm của công ty holding là che dấu danh tính của nhà đầu tư để ít gây chú ý từ dư luận. Đồng thời giảm được một phần thuế phải chịu.

Trong trường hợp phân chia cổ tức sẽ được giảm các khoản thuế. Bởi nếu cổ đông của công ty là cá nhân thì khi phân chia cổ tức, cá nhân phải chịu thuế 5%. Nhưng nếu cổ đông đó là pháp nhân thì theo quy định sẽ khỏi bị trừ thuế.

Khi chuyển nhượng tài sản cho các thành viên sẽ dễ dàng hơn. Theo đó thay vì phải chuyển từng phần thì chúng ta có thể chuyển phần vốn hoặc cổ phần từ công ty mẹ sang. Điều này sẽ thuận tiện nếu như bạn sở hữu cổ phần lớn và ở nhiều mảng khác nhau.

Việc tách và phân chia rõ chức năng và lĩnh vực của các công ty con sẽ dễ dàng thu hút các nhà đầu tư. Vì hầu hết các nhà đầu tư chỉ quan tâm đến một lĩnh vực nhất định.

Dựa vào kết quả của hoạt động kinh doanh của các công ty con để đánh giá được nhu cầu thiết yếu của thị trường. Từ đó có thể lấy phần vốn của các công ty có hoạt động kém hơn để đầu tư vào các công ty có tiềm năng hơn.

Khi có các công ty con, chúng ta có thể dễ dàng việc chuyển dịch vốn, lợi nhuận và cho vay giữa các công ty con với nhau.

Tránh được sự sụp đổ của cả chuỗi công ty. Nghĩa là một công ty có nguy cơ phá sản chỉ làm giảm giá trị và lỗ vốn của các công ty khác cũng như công ty mẹ. Nhưng không gây đổ vỡ cả chuỗi công ty, đây cũng là cách tự bảo vệ của các công ty.

Tuy nhiên, mô hình Holding company tồn tại nhược điểm lớn nhất là xung đột lợi ích giữa các cổ đông ở công ty mẹ và công ty con. Theo đó công ty con có nhiệm vụ mang lại lợi nhuận cho các cổ đông ở công ty con và phải phục vụ lợi ích chung của các công ty Holding. Do vậy, khi phân chia lợi nhuận sẽ có sự khác biệt, dễ gây xích mích giữa 2 phe.

Như vậy, Holding company có những ưu khuyết điểm nhưng đây vẫn là mô hình kinh doanh an toàn và đáng tin cậy nhất hiện nay. Hi vọng những người kinh doanh có thể hiểu rõ Holding company là gì để từ đó nhìn ra những lợi ích và khắc phục những nhược điểm tồn tại.