Data flow diagram là gì? Có ý nghĩa ra sao trong kinh doanh

Các mức cấp bậc trong sơ đồ luồng dữ liệu như sau:

– Sơ đồ ngữ cảnh (Context diagram): Đây là cấp bậc cao nhất, tổng quát hệ thống dữ liệu. Ở mức độ này, sơ đồ ngữ cảnh chỉ có một tiến trình duy nhất, các tác nhân cùng các luồng dữ liệu, không có kho dữ liệu.

– Sơ đồ mức 0: Sơ đồ ngữ cảnh sẽ phân rã ra sơ đồ ở mức độ 0 để mô tả hệ thống chi tiết hơn. Với tiến trình được thể hiện là các mục chức năng chính của hệ thống.

– Sơ đồ mức i (i >= 1): Là sơ đồ được phân rã từ sơ đồ mức i-1. Mỗi sơ đồ phân rã ở mức sau chính là sự chi tiết một tiến trình ở mức trước. Quá trình phân rã này sẽ dừng khi đạt được sơ đồ luồng dữ liệu sơ cấp.

Một số quy tắc vẽ DFD cần biết

Việc xây dựng sơ đồ luồng dữ liệu để dễ dàng thực hiện thì phải dựa vào sơ đồ chức năng kinh doanh BFD trên nguyên tắc mỗi chức năng ứng với một tiến trình. Trong đó, mức cao nhất ứng với sơ đồ ngữ cảnh, các mức tiếp theo ứng với sơ đồ ở mức 0, mức 1…

Một số quy tắc khi vẽ DFD cần lưu ý như sau:

Các luồng dữ liệu đi vào phải khác với luồng dữ liệu đi ra, tức là các dữ liệu đi qua một tiến trình phải có sự thay đổi. Nhưng với tiến trình thì không cần thiết bởi không tác động gì đến các luồng thông tin đi qua. Đồng thời các luồng dữ liệu đi vào một tiến trình phải đủ tạo thành các luồng dữ liệu đi ra.

Mỗi dữ liệu tiến trình chỉ có một tên duy nhất, nhưng khi trình bày các tác nhân và kho dữ liệu nên có thể được lặp lại. Tên luồng thông tin vào hoặc ra kho và trùng với tên kho thì không cần viết tên luồng. Tuy nhiên, khi ghi hoặc lấy thông tin để chỉ tiến hành một phần kho thì phải đặt tên cho luồng.

Lưu ý không có một tiến trình nào mà chỉ có ra mà không có vào. Nếu chỉ có cái ra thì chỉ có thể là tác nhân ngoài (nguồn). Và cũng không có tiến trình nào chỉ có cái vào, nếu chỉ có cái vào thì chỉ có thể là tác nhân trong(đích).

Bài viết đã trả lời những thắc mắc liên quan đến câu hỏi Data flow diagram là gì. Hi vọng qua đây mọi người có thể hiểu rõ hơn về cách dùng sơ đồ luồng dữ liệu trong hoạt động kinh doanh.